Společnost > Právo > Právnické služby a poradenství > Advokáti

 

whoop.cz > Advokáti (záznamů: 18 | stránka: 1)

 • Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová - Praha, Brno
  Naše advokátní kancelář se specializuje na obchodní právo – zejména právo obchodních společností a oblast vymáhání pohledávek včetně vymáhání ze směnek. Právní služby Vám advokát poskytne také v oblasti práva občanského.
  http://www.akkr.cz
 • Advokatni služby v Olomouci
  Advokátní kancelář JUDr. Petr Dítě, se specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, na fůze, zakládání obchodních společností, autorského práva, práva občanského, práva k nemovitostem, trestního práva, právní ...
  http://www.advokat-dite.cz
 • Registrace ochranných známek
  Registrace českých (národních), mezinárodních a evropských ochranných známek (známek Společenství), obnova, ochrana a převod ochranných známek.
  http://www.trademarks.cz
 • Advokát JUDr. Jozef Vaško - Advokátní kancelář
  Právní poradenství, zakládání společností, prevod nemovitosti, pracovní smlouvy, rozvod manželství, exekuce, dědické řízení.
  http://www.advokatvasko.eu
 • Orlet, Zahnáš & partner
  Právní služby, fotogalerie a dokumenty.
  http://www.orlet-zahnas.cz/
 • Machánek Karel, Mgr.
  Poskytování právních služeb, zastupování před soudy a jinými orgány, poskytování právních konzultací ve všech oblastech českého práva.
  http://www.machanek.info/
 • Kvasnica Karel, Mgr.
  Komplexní právní služby jak pro podnikatele, tak pro občany.Jedná se zejména o vypracování smluv, včetně smluv o prodeji a darování nemovitostí, právní pomoc při zakládání obchodních společností, sepis žalob, zastupování v civil
  http://www.kvasnica.cz/
 • Kůsová Dana, JUDr.
  Obchodní, občanské a daňové právo, přednášková činnost a rozhodčí řízení.
  http://www.kusova.cz/
 • Karlín Lubomír, JUDr.
  Advokátní kancelář specializující se na oblast obchodního práva se zvláštním zaměřením na problematiku realit a veřejných vodovodů a kanalizací.
  http://www.ak-karlin.cz
 • Holub Josef, JUDr.
  Komplexní právní služby ve všech oborech platného práva.
  http://www.akholub.cz/
 • Hint
  Rady specializovaných právníků, první pomoc po telefonu a databáze častých otázek a odpovědí.
  http://www.hint.cz
 • Durdilová Eva, Mgr.
  Zaměření AK, tarify, formuláře, kontakty a představení.
  http://ak.durdilova.cz/
 • Beckův diář pro právníky
  Články, rozhodnutí a aktuální zákony.
  http://www.ipravnik.cz
 • Attorney.cz
  Stránky advokátů zaměřených především na obchodní právo.
  http://attorney.cz/
 • AK Mgr. Náplava, Mojmír
  Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní právo, nemovitosti a právní vztahy k nim. Zvláštní specializace a služby: mediální právo, IT právo, softwarové a autorské právo, rozhodčí ř�
  http://www.akn.cz/
 • AK Jiříček a Janča
  Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní a občanské právo.
  http://www.volny.cz/judr.jiricek/
 • AK Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři
  Právní služby, člen sdružení Alliance of Business Lawyers - ABL, které poskytuje odbornou právní pomoc (jednání, smlouvy, soudní řízení, žaloby, obhajoba) i mimo ČR.
  http://www.sak.cz/
 • AK Allgaier, Jušta & Partner
  Zaměření na obchodní, korporátní a občanské právo, hospodářskou soutěž, průmyslové vzory a právo ochranných známek. České, německé a evropské právo.
  http://www.aj-partner.com/

Kategorie

Advokáti
..