Informace > Archívy

 

whoop.cz > Archívy (záznamů: 5 | stránka: 1)

 • SOkA Trutnov
  Informace o archivu, jeho historie, pracovníci a odkazy.
  http://soka-tu.webpark.cz/index.html
 • SOkA Pardubice
  Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích.
  http://archivpu.cz/
 • SOkA Beroun
  Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.
  http://www.soapraha.cz/beroun/
 • Národní archiv (NA)
  Archivní legislativa, poslání a právní postavení NA, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky.
  http://www.nacr.cz/
 • Česká archivní společnost
  Dobrovolné sdružení příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Adresář českých i zahraničních archivů.
  http://www.cesarch.cz/

Kategorie

Archívy

Citáty

Encyklopedie

Knihovny

Mapy

Muzea

Seznamy

Slovníky

Státy a regiony

Technika

Zákony

Zdroje
..