Organizace a spolky > Republiková únia zamestnávateľov


http://www.ruzsr.sk Republiková únia zamestnávateľov
Popis stránek: Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.

Webová adresa: http://www.ruzsr.sk
Rómske vzdelávacie centrum Prešov (ROCEPO)
Centrum zamerané na špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny, vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby.

SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.

Socionet
Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.

Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.

Transparency International Slovensko
Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.

Vzdelávacia Nadácia Aspekt
Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.


Podkategorie

Recese a parodie