Marketing a reklama > Tribun


http://www.tribun.info/ Tribun
Popis stránek: Komplexní služby pro marketing a podporu prodeje. Tvorba prezentací, programování, design a tisk, překlady, získávání nových klientů, rozšiřování tiskovin, administrativní práce a reklama.

Webová adresa: http://www.tribun.info/
Adverta
Výroba reklamných tabúľ a nápisov na autá a výklady. Reklamné stojany, PVC banery, polystyrénové písmo.

AK Reklama
Poradenská činosť pri výbere typu a umiestnenia reklamy, vizualizácia a údržba reklamných systémov.

ARTEFAX
Grafické štúdio a výroba reklamných materiálov.

Besyx
grafické štúdio - tvorba a realizácia reklamných kampaní

BM Labs
grafické štúdio Nitra - webdesign, dtp, reklama, corporate identity

COMM
Komunikačné stratégie, priamy a osobný marketing, krízová komunikácia.

Connexion
Slovenská PR agentúra. Mediálna stratégia a manažment médií. Mediálny tréning. Interná komunikácia. Prezentačný servis. Kreatívne riešenia - webdesign, grafické návrhy, priemyselná a reklamná fotografia.

2D a 3D grafika, full servis
2D grafika tvorba: Lôg, vizitiek, hlavičkových papierov, prospektov, katalógov, reklamných predmetov, samolepiek, Potlač textílií. 3D grafika + animácia. Tvorba: 3D modelov, 3D prezentácií, krátkych animácií