Knihovny > Moravskoslezská vědecká knihovna


http://www.svkos.cz/ Moravskoslezská vědecká knihovna
Popis stránek: Instituce ve správě Moravskoslezského kraje. Základní informace, dějiny, akce, katalogy, databáze, odkazy.

Webová adresa: http://www.svkos.cz/
Národní knihovna ČR
Obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech, katalogy, databáze a služby.

Odborná knihovna Slováckého muzea
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.

Okresní knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
Online katalog, výpůjční řád, historie, oddělení, kontakty.

Okresní knihovna Svitavy
Aktuality, služby, zaměstnanci, informace o knihovně.

Okresní knihovna Tábor
Aktuality, kontakty, katalog, oddělení, pobočky, historie.

Okresní knihovna v Hradci Králové
Základní informace, kontakty, služby, oddělení, knihovní fondy.

Okresní knihovna v Písku
Historie, knihovní řád, služby, online katalog, aktuality.

Parlamentní knihovna
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy, digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.