Knihovny > Okresní knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích


http://www.ok-litomerice.cz/default.htm Okresní knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
Popis stránek: Online katalog, výpůjční řád, historie, oddělení, kontakty.

Webová adresa: http://www.ok-litomerice.cz/default.htm
Okresní knihovna Svitavy
Aktuality, služby, zaměstnanci, informace o knihovně.

Okresní knihovna Tábor
Aktuality, kontakty, katalog, oddělení, pobočky, historie.

Okresní knihovna v Hradci Králové
Základní informace, kontakty, služby, oddělení, knihovní fondy.

Okresní knihovna v Písku
Historie, knihovní řád, služby, online katalog, aktuality.

Parlamentní knihovna
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy, digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.

Ptejte se knihovny
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají knihovníci zúčastněných knihoven.

Regionální knihovna Karviná
Oddělení, služby a katalog.

Státní technická knihovna
Informace, on-line katalogy, probíhající akce.