Knihovny > Okresní knihovna v Písku


http://www.knih-pi.cz/ Okresní knihovna v Písku
Popis stránek: Historie, knihovní řád, služby, online katalog, aktuality.

Webová adresa: http://www.knih-pi.cz/
Parlamentní knihovna
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy, digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.

Ptejte se knihovny
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají knihovníci zúčastněných knihoven.

Regionální knihovna Karviná
Oddělení, služby a katalog.

Státní technická knihovna
Informace, on-line katalogy, probíhající akce.

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Kulturně-společenské centrum se zaměřením na služby občanům v oblasti informatiky, knihovnictví, vzdělávání a kulturně výchovné činnosti.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Informační a knihovnický servis pro střední Čechy, aktuality, online katalogy, odkazy.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Hledání a katalog.

Vědecká knihovna v Olomouci
Katalog, služby, aktivity a průvodce.