Společnost > Státní instituce > Mezinárodní organizace > Evropská unie

 

whoop.cz > Evropská unie (záznamů: 13 | stránka: 1)

 • Strukturální fondy Evropské unie
  Informace o cílech evropské politiky, iniciativách společenství, Fondu soudržnosti a proevropských dokumentech.
  http://www.strukturalni-fondy.cz/
 • 6. rámcový program EU
  Hlavní nástroj podporující vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Obsahuje přehled Integrovaných projektů a Sítě excelence.
  http://www.6rp.cz/
 • Občané pro Evropu
  Sdružení lidí snažících se propagovat v České republice Evropskou unii.
  http://www.mujweb.cz/Spolecnost/obcaproe/
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Evropská unie
  Evropský sociální fond, komunitární programy, právní předpisy ES v gesci MPSV, program Phare, Transition Facility a Twinning Out a informace o volném pohybu osob.
  http://www.mpsv.cz/cs/1112
 • Lidovky.cz: Evropská unie
  Aktuální informace, články a fotografie.
  http://lidovky.zpravy.cz/ln_eu.asp
 • Evropský sociální fond ČR
  Operační program Rozvoj lidských zdrojů, jednotný programový dokument pro Cíl 3, Iniciativa Společenství EQUAL, společný regionální operační program, PHARE 2003, výzvy, zadávací řízení, veřejná podpora, evaluace, otázky a odpověd
  http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1
 • Evropská unie
  Přehled evropských institucí, parlamentu, komisí a rad. Informace o činnosti, euroústavě, rozšíření a geografii. Fakta o státech a koloniích, poslanci a mince.
  http://eu-eu.euweb.cz/
 • Euroskop.cz
  Oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii. Aktuální zpravodajství o budoucnosti Evropy, evropské peníze, já a EU, dokumenty a odkazy.
  http://www.euroskop.cz/
 • Eurlex
  Přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Sbírky, smlouvy a mezinárodní předpisy a návrhy.
  http://eur-lex.europa.eu/
 • EurActiv.cz
  Poskytuje aktuální články a analýzy z evropské politiky v českých souvislostech. Zprostředkovává přístup k dalším relevantním informacím o evropském integračním procesu.
  http://www.euractiv.cz/
 • Český rozhlas: Evropská unie
  Dokumenty, zpravodajství, komentáře, publicitstika a soutěže.
  http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/portal/
 • BBCCzech.com: Evropská ústava
  Plné znění euroústavy, prezident a názory politiků.
  http://www.bbc.co.uk/czech/news/cluster/2004/11/041123_euroustava.shtml
 • Europa - Portál Evropské unie
  Poznejte EU a život v Evropě, jazykový koutek, práva, cestování, studium a práce, kontakty na europoslance a diskusní fórum.
  http://europa.eu/

Kategorie

Evropská unie

NATO
..