Společnost > Náboženství a spiritualita > Křesťanství > Katolíci

 

whoop.cz > Katolíci (záznamů: 35 | stránka: 1)

 • Zasvěcené panny a vdovy
  Historie a odkaz Jana Pavla II., tady a teď a dokumenty.
  http://web.katolik.cz/ov/index1.php
 • Tradiční katolický klášter karmelitek – náboženská komunita rozjímavých řeholních sester
  Tento klášter je tradiční katolickou komunitou kontemplativních karmelitských sester přijímajících ženy náboženského povolání do svého kláštera v Colorado Springs (USA). Jsou zde rozvedeny principy karmelitánského života a jeho his
  http://www.sistersofcarmel.org/czech/
 • Salesiáni Dona Boska
  Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Zakladatelem Salesiánů je italský kněz Jan Bosco (1815 - 1888). Kongregace se věnuje výchově mužské mládeže.
  http://www.sdb.cz/
 • Ordo praedicatorum
  Stránky České provincie Řádu bratří kazatelů (dominikánů).
  http://www.op.cz/
 • Klášter Teplá
  Historie i současnost premonstrátského kláštera, otevírací doba, vstupné, prohlídky, expozice a plánované akce.
  http://www.klastertepla.cz/
 • Jezuité
  Česká provincie Tovarišstva Ježíšova. Historie řádu a jeho cíle, exercicie, meditace, svatí, motlitební server, misie, informace o aktivitách, buletin.
  http://www.jesuit.cz/
 • Eucharistiáni
  Kongregace kněží Nejsvětější svátosti
  http://www.eucharistie.cz/czech/index.html
 • Benediktinske arciopatstvi sv. Vojtecha a sv. Markety (Praha, Brevnov)
  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty je klášter Řádu svatého Benedikta (benediktinů, zkratka OSB znamená Ordo Sancti Benedicti).
  http://www.brevnov.cz/
 • Řeckokatolická farnost Karviná
  Zřízení a exarchát, informace o farnosti a kněžích, program bohoslužeb a postní řád.
  http://mujweb.atlas.cz/www/reckokatolicka.farnost.karvina/
 • Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v Praze
  Stručný věroučně historický úvod, o pražské katedrále, aktuality, seznam děkanátů a farností.
  http://www.exarchat.cz
 • Šitbořice
  Bohoslužby, fotky, novinky.
  http://www.farnost-sitborice.org/
 • Slavkov u Brna
  Římskokatolická farnost. Aktuality, akce, přehledy bohoslužeb, fotografie a farní časopis Urbánek.
  http://www.farnostslavkov.cz/
 • Prostějov - děkanát
  Akce různých farností děkanátu a články.
  http://www.dpv.cz/
 • Praha - sv. Václava
  Stránky římskokatolické farnosti u kostela v Praze 5 - Smíchov.
  http://www.vaclavonline.wz.cz/
 • Praha 1 - Panny Marie Sněžné
  Život farnosti, bohoslužby, svátosti, klub, charita, zpravodaj, hospodaření, historie, fotografie.
  http://www.pms.ofm.cz
 • Kladno - Nanebevzetí Panny Marie
  Informační stránky farnosti - pravidelné akce, aktuální oznámení, bohoslužby...
  http://farnostkladno.webpark.cz
 • Jesenice
  Informační stránka o dění ve farnosti.
  http://www.sweb.cz/farnost.jesenice/
 • Hostivice
  Katolicka farnost v Hostivicich u Prahy
  http://farnost.hostivice.cz/
 • Farnost.cz
  Webhosting a tvorba internetových stránek pro každou farnost, rozcestník farností.
  http://www.farnost.cz
 • Čáslav
  Historie a současnost, přehled pravidelných i mimořádných akcí ve farnosti i v kostele, duchovní život a schola.
  http://caslav.web2web.cz/
Stránky: 1 | 2

Kategorie

Evangelíci

Katolíci
..