Společnost > Náboženství a spiritualita > Křesťanství 

whoop.cz > Křesťanství (záznamů: 52 | stránka: 1)

 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - ZKSM
  Združenie ponúka aktivity nasmerované na skupinky mladých ľudí - tábory, jazykové výmeny, púte ako aj posolstvá mládeži.
  http://www.zksm.sk
 • Svätá Gemma Galgani (1878-1903)
  Životopis, fotogaléria, slovníček výslovnosti, diskusia, ďalšie linky.
  http://gemma.galgani.szm.sk
 • Stránky Rehole sv. Augustína na Slovensku OSA
  Stránky Augustiniánskej komunity na Slovensku
  http://xoomer.alice.it/augustiniani/
 • Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia
  Oficiálna stránka rehoľnej spoločnosti Saleziánov. História, zakladateľ - Sv. Ján Bosco, činnosť saleziánov, misie, preventívny systém.
  http://www.sdb.sk
 • Redemptoristi
  História, život, práca a spiritualita redemptoristov.
  http://www.cssr.sk/
 • Pramene
  Poskytuje databázy homiletických prameňov pre kňazov, diakonov, katechétov i pre rast duchovného života. Texty, príhovory a životopisy svätých.
  http://www.homily-service.sk
 • Pastorácia povolaní na Slovensku
  Oficiálna stránka pastorácie povolaní na Slovensku, obsahuje aj zamyslenie, kalendár akcii, fotogalériu.
  http://kbs.sk/povolania
 • Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
  Konferencia biskupov Slovenska, cirkevné dokumenty a vyhlásenia, novinky a stanoviská.
  http://www.rcc.sk
 • Občianske združenie SAMARITÁN
  Spoločenstvo laikov na pomoc telesne postihnutým. Obsahuje predstavenie, históriu, aktivity, projekt "chránené dielne".
  http://www.samaritani.sk
 • Miništranti
  Stránka slovenských miništrantov obsahuje plánované akcie, liturgiu a galériu fotiek.
  http://www.ministranti.sk
 • Liturgia hodín
  Liturgia hodín je denná modlitba katolíkov latinského obradu - kňazov, rehoľníkov i laikov.
  http://www.breviar.sk
 • Kristove cesty, spiritualita a zem
  Kristus, jeho prínos na vývoj vedomia,ľudstva a zeme: hľadiská z mnohých oblastí výskumu a spirituálnych oblastí skúsenosti.
  http://www.ways-of-christ.com/sk/
 • Katolícke biblické dielo
  KBD je inštitúciou, ktorá sa usiluje o šírenie lásky k Svätému písmu a snaží sa pomáhať pochopiť jeho text podľa najnovších vedeckých postupov.
  http://www.kbd.sk
 • Kapucíni na Slovensku
  Stránky jednotlivých bratstiev, história, spiritualita, františkánska rodina, hudba.
  http://www.kapucin.sk/
 • Gréckokatolíci na Slovensku
  Texty týkajúce sa spirituality cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, ekumenizmus a liturgické texty. Zoznam farností, noty a multimédiá.
  http://grkat.nfo.sk/
 • Farnosť sv. Jána Bosca a Oratórium Dominika Sávia
  Predstavenie farnosti sv. Jána Bosca na Trnávke: o Saleziánoch a ich práci s mládežou, o Oratóriu Dominika Sávia, o živote farnosti i o misiách. Cesta k svätosti v spoločenstve radosti.
  http://www.trnavka.sk/
 • Farnosť Rača
  Stránky bratislavskej rím.-kat. farnosti v Rači.
  http://www.fararaca.sk
 • Farnosť Liptovské Matiašovce
  Stránka farnosti Liptovské Matiašovce, kostol sv. Ladislava. Informácie o vysluhovaní sviatostí, histórii farnosti aj obce.
  http://www.fara.sk/liptovske_matiasovce/
 • EVS
  Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá. Bibličný korešpondečný kurz, ponuka knihovien.
  http://www.evs.sk
 • Evanjelická cirkev metodistická
  Prehľad farností a členstva, akcie a písma.
  http://www.umc.sk/
Stránky: 1 | 2 | 3

Kategorie

Buddhismus

Ezoterika a okultismus

Islám

Jóga

Judaismus

Křesťanství

Pohanství

Věštění
..