Informace > Muzea

 

whoop.cz > Muzea (záznamů: 50 | stránka: 1)

 • Muzeum čokolády v Praze
  Muzeum je členěno do tří částí. První je dějepisná, která popisuje dávnou historii kakaa jako nápoje a jeho cestu do Evropy, druhá zobrazuje vznik čokolády včetně jejího dalšího zpracování až do doby současné, třetí prezentuje ...
  http://www.choco-story-praha.cz/
 • Technické muzeum v Brně
  Dokumentace vývoje vědy, techniky a průmyslové výroby. Otevírací doba, přehled expozic, památky a muzejní činnost.
  http://www.technicalmuseum.cz/
 • Regionální muzeum Jílové u Prahy
  Specializace na zlato, jeho těžbu a zpracování. Kalendář akcí, výstavy, klub a štola.
  http://www.muzeumjilove.cz/
 • Přírodovědecké muzeum
  Význam, historie a struktura včetně přehledu stálých expozic.
  http://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/
 • Online muzeum hmyzu
  Brouci a motýli včetně unikátních exemplářů.
  http://www.goliathus.cz/cs/museum-homepage-0.html
 • Národní technické muzeum
  Ústřední muzeum a vědecké pracoviště s funkcí dokumentační, prezentační, metodickou a informační v oblasti historie vědy a techniky. Přehled výstav, stálých expozic a programů pro děti.
  http://www.ntm.cz/
 • Mykologické oddělení Národního muzea
  Všestranná péče o sbírku, vědecké studium a popularizace poznatků o houbách a lišejnících.
  http://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/mykologie.php
 • Hornické muzeum Příbram
  Vývoj hornictví a řemesel na Příbramsku a prohlídka dolů včetně jízdy důlním vláčkem. Informace o muzeu a jeho pobočkách v regionu, aktuality a program akcí.
  http://www.muzeum-pribram.cz/
 • Památník národního písemnictví
  Základní informace, sbírky, služby, průvodce, katalogy, publikace a výstavy.
  http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec
  Umístěné v prostorách bývalé jezuitské koleje. Přehled sbírkového fondu, expozic a doprovodného programu.
  http://www.nmf.cz/
 • Národní muzeum: České muzeum hudby
  Historie a osobnosti muzea, expozice a výstavy, věda a výzkum, publikace, soutěže a dokumenty.
  http://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/
 • Muzeum umění Olomouc
  Přehled stálých expozic a výstav, přednášky, koncerty, divadelní vystoupení a audiovizuální programy.
  http://www.olmuart.cz/
 • Muzeum loutkářských kultur Chrudim
  Dokumentuje historii a současnost českého loutkového divadla. Historie, expozice, výstavy a programy.
  http://www.puppets.cz/
 • Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
  Základní informace, aktuality, výstavy, akce a slavnosti.
  http://www.bozenanemcova.cz/
 • Ledenice
  Virtuální muzeum živých tradic, truhlářského řemesla a nábytkářské výroby.
  http://ledenice-nabytek.domovina.cz/index.shtm
 • Bertramka
  Muzeum W.A. Mozarta a manželů Duškových. Aktuální informace, historie, stálá expozice, koncerty a festivaly.
  http://www.bertramka.com/
 • Židovské muzeum v Praze
  Judaistika a dějiny Židů, sbírkové oddělení, knihovna, dějiny muzea a vzdělávací a kulturní centrum.
  http://www.jewishmuseum.cz/
 • Západočeské muzeum v Plzni
  Historie kulturního a politického vývoje českého státu i regionálních dějin. Přehled oddělení, stálých expozic a otevírací doby.
  http://www.zcm.cz/
 • Památník Jana Žižky z Trocnova
  Muzeum v místě Žižkova rodiště. Informace z historie, prohlídky a další.
  http://www.pamatnikjz.cz
 • Národní muzeum: Historické muzeum
  Historie a osobnosti muzea, expozice a výstavy, věda a výzkum, publikace, soutěže a dokumenty.
  http://www.nm.cz/historicke-muzeum/
Stránky: 1 | 2 | 3

Kategorie

Archívy

Citáty

Encyklopedie

Knihovny

Mapy

Muzea

Seznamy

Slovníky

Státy a regiony

Technika

Zákony

Zdroje
..