Obchody a služby > Energetika a životní prostředí > Nakládání s odpady

 

whoop.cz > Nakládání s odpady (záznamů: 15 | stránka: 1)

 • Welt Servis spol. s r.o.
  Drtiče potravinového odpadu pro domácnost a gastronomii. Velkoobchod, maloobchod, servis a montáž.
  http://www.drticeodpadu.cz
 • SMO Orlová
  Výroba a rozvod tepelné energie, sběr a svoz směsného odpadu, separace druhotných surovin, likvidace nebezpečných odpadů, provozovatel sportovních zařízení v Orlové, údržba místních komunikací, provozování útulku pro psy.
  http://www.smo-orlova.cz
 • Mikapa plus spol. s.r.o.
  Zajištění nakládání s odpady, velkoobjemové kontejnery, údržba komunikací a zeleně. Přehled služeb, cen a možností.
  http://www.mikapaplus.cz/
 • Lysatec GmbH
  Lyzační zahušťovací odstředivky pro desintegraci přebytečného aktivovaného kalu, založené na principu rozrušování buněk mikroorganismů.
  http://www.lysatec.com/
 • Limek
  Likvidace ropných havárií, dekontaminace, sanace, biodegradace a nakládání s nebezpečnými odpady.
  http://www.limek.cz/
 • IN-EKO Team s.r.o.
  Výroba vodohospodářských zařízení pro čištění odpadních vod. Mikrosítové bubnové filtry, separátory písku, česle pásové i šroubové, flotační jednotky, šroubové lisy, dopravníky a stavítka.
  http://www.in-eko.cz
 • Hantály a.s.
  Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) a podnikání s druhotnými surovinami.
  http://www.hantaly.cz/
 • Envila s.r.o.
  Autorizované měření emisí a seřízení technologických a spalovacích procesů. Dokumentace firmy, kontakty a výpisy.
  http://www.envila.cz/
 • Eliod servis s.r.o.
  Služby, vozidla a poradenství v ekologické likvidaci odpadů, asanacích, průzkumech a svozu.
  http://www.eliodservis.cz/
 • EKO - UNIMED s.r.o.
  Skládka tuhých komunálních odpadů pro Uničov a okolí. Informace o společnosti, kontakty, služby, svoz a separace.
  http://www.eko-unimed.cz/
 • EKO-KOM, a.s.
  Autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
  http://www.ekokom.cz/
 • Domeček - odpady
  Odvoz sutě a odpadu, likvidace černých skládek, sběrný dvůr - třídění odpadu, nakládání s nebezpečnými odpady.
  http://www.domecek-odpady.cz/
 • Čistírny odpadních vod Eko-Natur
  ČOV pro domácnosti, průmysl a zemědělství. Možnosti použití, technický popis ČOV, fotografie a nákresy čistírny.
  http://www.eko-natur.cz/
 • CV - Trading, s.r.o.
  Nakládáním s odpady a obchodní činností s hutním materiálem, likvidace, zpracování a výkup kovového odpadu.
  http://www.cv-trading.cz
 • A.S.A., spol. s r.o.
  Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady včetně svozu, separace a odstranění.
  http://www.asa-cz.cz/

Kategorie

Elektřina

Nakládání s odpady

Obnovitelné zdroje

Ropa a plyn

Veřejné služby

Životní prostředí
..