Společnost > Organizace a spolky 

whoop.cz > Organizace a spolky (záznamů: 60 | stránka: 1)

 • Kurzy angličtiny, čeština pro cizince, jazykové tábory - Č. Krumlov
  Výuka angličtiny, španělštiny a holandštiny pro děti i dospělé, letní jazykové tábory - pobytové i příměstské, čeština pro cizince - intenzivní kurzy. Kurzy v Českém Krumlově a jazykové tábory v Jižních Čechách.
  http://www.ispeakclub.cz
 • Taneční Brno, taneční škola Brno
  Taneční škola Eso je moderní taneční centrum postavené na tradičních hodnotách. Hlavním programem jsou společenské tance - standardní a latinskoamerické.
  http://www.tanecniskolaeso.cz
 • Kamarádi cest Okříšky
  Kamarádi cest Okříšky. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky. Oddíl Kamarádi cest, florbalu. TZ Heraltice, Sedmikvítek, Tábory.
  http://www.kamaradicest.wz.cz/
 • Rekreace-deti.cz
  Pořádání výletů a pobytů, letních táborů a rekreace pro děti v rekreačních střediscích v České republice. Vyberte si kraj pro rekreaci pro pobyt v našich rekreačních zařízeních. Rekreaci nabízíme pro fotbal, atletiku, volejbal, ...
  http://www.rekreace-deti.cz
 • Sdružení Ichtys
  Sdružení Ichtys se zabývá problematikou pomoci v mezilidských vztazích, a to z pohledu duchovního i psychologického. Dále také bojem proti násilí a duchovnímu zneužívání.
  http://www.ichtyscz.cz
 • Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR
  Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky je nezávislou, dobrovolnou, zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizaci s celostátní působností.
  http://www.sdap.cz/
 • Političtí vězni
  Sdružení bývalých politických vězňů České republiky je společenskou organizací sdružující bývalé politické vězně. Na našich stránkách najdete informace o SBPV, naše názory na dění v ČR i ve světě a ohlédnutí za minulostí.
  http://www.politicti-vezni.cz/
 • TOPAS Tachlovice
  Topas Tachlovice - občanksé sdružení občanů obce Tachlovice v regionu Praha západ, pořádání kulturních a společenských akcí, spolupráce s obecním úřadem Tachlovice
  http://www.topas-tachlovice.cz
 • Rodinné centrum Litomyšl
  Rodinné centrum Litomyšl vzniklo jako občanské sdružení začátkem roku 1996. Je určeno dětem od 0 do cca 7 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života.
  http://www.rc.litomysl.cz
 • Rekreacentrum.cz
  Rekreační pobyty pro děti a dospělé na Šumavě. Letní a zimní dětské tábory Oříšek, rekreacentrum Bližná, penzion Boubín - krásné prostředí nabízí Vašim dětem příjemné prožití části prázdnin.
  http://www.rekreacentrum.cz
 • YMCA Slovakia
  Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
  http://www.ymca.sk/
 • Vzdelávacia Nadácia Aspekt
  Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.
  http://www.aspektnd.sk
 • Transparency International Slovensko
  Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
  http://www.transparency.sk/
 • Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
  Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
  http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=sk
 • Socionet
  Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.
  http://www.socionet.sk/
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých
  Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.
  http://www.szzp.sk
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
  http://www.sfpa.sk/
 • SKEJ - Slovenská esperantská mládež
  Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.
  http://skej.esperanto.sk
 • Rómske vzdelávacie centrum Prešov (ROCEPO)
  Centrum zamerané na špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny, vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby.
  http://www.rocepo.sk
 • Republiková únia zamestnávateľov
  Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.
  http://www.ruzsr.sk
Stránky: 1 | 2 | 3

Kategorie

Alternativní životní styly

Etnika

Filozofie

Folklor

Gayové, lesbičky a bisexuálové

Genealogie

Historie

Kriminalita

Lidé

Náboženství a spiritualita

Organizace a spolky

Paranormální jevy

Politika

Práce

Právo

Problematická témata

Sociální služby

Státní instituce

Subkultury

Svátky a tradice

Transsexualita

Vojsko

Vztahy

Zdravotně postižení
..