Společnost > Sociální služby

 

whoop.cz > Sociální služby (záznamů: 28 | stránka: 1)

 • Převoz uhynulých zvířat do krematoria ke kremaci
  Jsme firma, která se specializuje především na převoz uhynulých zvířat v zájmovém chovu, do brněnského krematoria zvířat ke kremaci. Nabízíme Vám kompletní služby spojené s převozem Vašeho zvířátka do krematoria zvířat odkudkoliv ...
  http://www.prevozovasluzba.cz
 • Lomikámen, o.s.
  V berounském regionu poskytujeme sociální služby lidem s psychickými problémy.
  http://lomikamen.cz/
 • Vlastní cestou
  Stránky občanského sdružení, jehož cílem je pomoc zdravotně handicapovaných osob při integraci do společnosti.
  http://www.vlastnicestou.cz
 • Společnost člověk v tísni
  Oblastí humanitárních krizí, podmínky uprchlíků, svědectví o válečných zločinech a vážném porušování lidských práv.
  http://www.infoservis.net/
 • Sociální revue
  Sociální práce a společenské otázky. Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce. Zprávy, teorie a nabídky práce.
  http://socialnirevue.cz/
 • Sdružení Česká katolická charita
  Přehled domácí péče a činnosti v azylových domech, denních stacionářích, chráněných dílnách a domovech pro seniory.
  http://www.charita.cz/
 • Prev-Centrum
  Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.
  http://www.prevcentrum.cz/
 • Pomozte dětem
  Hlavní cíle sbírkového projektu jsou: zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodina nebo alternativní rodinné modely.
  http://www.pomoztedetem.cz/
 • Open Society Fund Praha
  Programy a poslání nadace, grantové uzávěrky a články o činnosti.
  http://osf.cz/
 • Občanská inspirace
  Kroužky, kurzy a volnočasové akce pro děti i dospělé, bezplatná sociálně-právní poradna a přednášky pro terapeuty chráněných dílen.
  http://www.obcanskainspirace.ecn.cz
 • Naděje
  Celkovým rámcem široce rozevřeného komplexu služeb je prevence chudoby a osamělosti, prevence sociálního vyloučení a sociální intervence v případech již vzniklé chudoby a osamělosti a v případech již existujícího sociálního vylou
  http://www.nadeje.cz/
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
  Působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
  http://www.vize.cz/
 • Maltézská pomoc
  Pomocná organizace Českého velkopřevorství. Je principielně nezisková, s výrazným sociálním a humanitárním zaměřením. Její činnost je vyvíjena na bázi dobrovolnické služby v nejrůznějších projektech a je řízena profesionální
  http://www.maltezskapomoc.cz/
 • Lomikámen, o.s.
  V berounském regionu napomáhá lidem, kteří prožili psychickou krizi, při zapojování se do běžného života.
  http://www.lomikamen.cz/
 • Lions Club Czech
  Součást celosvětového dobročinného hnutí Lions, sdružující dobrovolníky. Soustředí se na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě.
  http://www.lionsclub.cz/
 • Klub hurá kamarád
  Nezisková organizace zaměřená na práci s dětmi v obtížných životních situacích.
  http://www.khk.cz/
 • Kiwanis
  Sdružení lidí pomáhající převážně dětem a mladým lidem prostřednictvím vlastních projektů.
  http://www.kiwanis.cz
 • INEX - SDA
  Občanské sdružení dobrovolných aktivit. Informace o projektech v sociální a kulturní oblasti.
  http://www.dobrovolnici.cz
 • Hnutí Maitri
  Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.
  http://maitri.jinak.cz
 • Fulbrightova komise v ČR
  Informace o historii a poslání nadace, aktuality a testy.
  http://fulbright.cz/
Stránky: 1 | 2

Kategorie

Alternativní životní styly

Etnika

Filozofie

Folklor

Gayové, lesbičky a bisexuálové

Genealogie

Historie

Kriminalita

Lidé

Náboženství a spiritualita

Organizace a spolky

Paranormální jevy

Politika

Práce

Právo

Problematická témata

Sociální služby

Státní instituce

Subkultury

Svátky a tradice

Transsexualita

Vojsko

Vztahy

Zdravotně postižení
..