Společnost > Státní instituce 

whoop.cz > Státní instituce (záznamů: 28 | stránka: 1)

 • Vláda ČR
  Úřad Vlády České republiky.
  http://www.vlada.cz/
 • ÚS ČR
  Ústavní soud České republiky.
  http://www.concourt.cz/
 • ÚPV ČR
  Úřad průmyslového vlastnictví České republiky.
  http://www.upv.cz/
 • ÚOOÚ ČR
  Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.
  http://www.uoou.cz/
 • ÚOHS ČR
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
  http://www.compet.cz/
 • SÚJB ČR
  Státní uřad pro jadernou bezpečnost České republiky.
  http://www.sujb.cz/
 • Sněmovna ČR
  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
  http://www.psp.cz/
 • Senát ČR
  Senát Parlamentu České republiky.
  http://www.senat.cz/
 • Pražský hrad
  Sídlo prezidenta České republiky.
  http://www.hrad.cz/
 • NS ČR
  Nejvyšší soud České republiky.
  http://www.nsoud.cz/
 • NKÚ ČR
  Nejvyšší kontrolní úřad České republiky.
  http://www.nku.cz/
 • MŽP ČR
  Ministerstvo životního prostředí České republiky.
  http://www.env.cz/
 • MZV ČR
  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
  http://www.mzv.cz/
 • MZe ČR
  Ministerstvo zemědělství České republiky.
  http://www.mze.cz/
 • MZ ČR
  Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
  http://www.mzcr.cz/
 • MV ČR
  Ministerstvo vnitra České republiky.
  http://www.mvcr.cz/
 • MŠMT ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
  http://www.msmt.cz/
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Informace pro veřejnost, právní předpisy, průmysl a stavebnictví, obchod, podpora podnikání, živnostníci, energetika a suroviny, ochrana spotřebitele a instituce.
  http://www.mpo.cz/
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  Informace o evropské, hospodářské, strukturální a regionální politice, územní plánování a stavební řád, bytová politika a cestovní ruch.
  http://www.mmr.cz/
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Boj proti korupci, zadávací řízení, sociální zabezpečení, integrace cizinců, mezinárodní vztahy a podpora výzkumu.
  http://www.mpsv.cz/
Stránky: 1 | 2

Kategorie

Alternativní životní styly

Etnika

Filozofie

Folklor

Gayové, lesbičky a bisexuálové

Genealogie

Historie

Kriminalita

Lidé

Náboženství a spiritualita

Organizace a spolky

Paranormální jevy

Politika

Práce

Právo

Problematická témata

Sociální služby

Státní instituce

Subkultury

Svátky a tradice

Transsexualita

Vojsko

Vztahy

Zdravotně postižení
..