Společnost > Právo > Výkon práva 

whoop.cz > Výkon práva (záznamů: 5 | stránka: 1)

 • Rozhodčí soud ČR
  Svobodná a demokratická rozhodčí instituce, založená na úctě k lidským a občanským právům, na zásadách občanské společnosti a právního státu.
  http://www.rozhodcisoud.net/
 • Rozhodčí institut v Praze
  Zajišťuje rozhodování sporů rozhodci, přenesení projednávání a rozhodování majetkových sporů z pravomoci obecných soudů na rozhodce. Řízení může být rychlejší, ekonomičtější, neformální a neveřejné.
  http://www.rozhodciinstitut.org/
 • Notářská komora České republiky
  Seznamy notářů, činnost a tarify.
  http://www.nkcr.cz/
 • Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR
  Historie a činnost zařízení, legislativní pozice a programy.
  http://www.ivvs.cz/
 • Exekutorská komora
  Seznam exekutorů, zkoušky a předpisy, výběrová řízení.
  http://www.exekutorskakomora.cz

Kategorie

Legislativa

Pravidla silničního provozu

Právnické služby a poradenství

Výkon práva
..