Společnost > Genealogie > Zdroje

 

whoop.cz > Zdroje (záznamů: 9 | stránka: 1)

 • SOkA Tábor
  Informace o otevírací době, pracovnících archivu, badatelských dnech, fotogalerie.
  http://www.ceskearchivy.cz/cz/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=179&lang=cz
 • SOkA Příbram
  Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, sborník Podbrdsko, soupis archivních fondů.
  http://archiv.pb.cz/
 • SOkA Jindřichův Hradec
  Základní informace a přehled archiválií.
  http://mujweb.cz/instituce/sokarchivjhradec/
 • SOkA Chrudim
  Aktuality, informace o archivu, služby, seznam fondů.
  http://www.soka-cr.cz/index.html
 • SOA Plzeň
  Stránky Státního oblastního archivu. Základní informace o pobočkách, kontakty, archivní fondy.
  http://www.soaplzen.cz/
 • SOA Litoměřice
  Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace.
  http://www.soalitomerice.cz/
 • Archivní fondy
  Databáze archivních fondů Ministerstva vnitra České republiky.
  http://www.mvcr.cz/archivy/peva/
 • Archivnictví
  Přehled archívních sbírek a fondů v ČR.
  http://www.mvcr.cz/archivnictvi/
 • Archiv hl.m. Prahy
  Posláním tét instituce je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.
  http://www.ahmp.cz/

Kategorie

Heraldika

Příjmení

Zdroje
..